Skolų išieškojimas | Ataskaitos | Duomenų bazė | Konsultacijos | Pažymos dėl skolų nurašymo

Skolų išieškojimas

Skolų valdymo centras vykdo skolų išieškojimą iš įmonių bei fizinių asmenų Lietuvoje, Rusijoje ir Vakarų Europoje.
Plačiau.

Ataskaitos

Klientas yra nuolat informuojamas apie SKOLŲ VALDYMO CENTRO vykdomą darbą atliktų darbų ataskaitų pagrindu. Kas ketvirtį SKOLŲ VALDYMO CENTRAS pateikia Klientui jo perduotų skolų išieškojimo analizę ir įvertinimą.

Duomenų bazė

Pasirašius sutartį, SKOLŲ VALDYMO CENTRAS sutarties galiojimo laikotarpiui suteikia Klientui Skolų Valdymo Duomenų Bazės slaptažodį. Įvedęs slaptažodį, Klientas gali naudotis Skolų Valdymo Duomenų Bazėje kaupiama informacija apie įmones, nesilaikančias finansinių įsipareigojimų.

Konsultacijos

Daug dėmesio SKOLŲ VALDYMO CENTRAS skiria skolų prevencijai. Tam, kad būtų užkirstas kelias skoloms atsirasti, mes nemokamai konsultuojame savo klientus kreditų valdymo, skolų išieškojimo ir kitais verslo bei juridiniais klausimais, teikiame rekomendacijas ir praktinę pagalbą sudarant sutartis bei kitus juridinius dokumentus, naudojamus Kliento ūkinėje veikloje.

Pažymos dėl skolų nurašymo

Nepavykus išieškoti įsiskolinimo ir Klientui pageidaujant, SKOLŲ VALDYMO CENTRAS išrašo Klientui rekomendacinio pobūdžio pažymą dėl skolos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo.

        … tai tik komunikacijos prietaisas. Mūsų rankose - tai Jūsų problemų išsprendimo priemonė.