SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

SKOLŲ VALDYMO CENTRAS suteikia Klientui spaudą, kuriuo pažymimas paskutinis skolininkui siunčiamas priminimas. Šis spaudas informuoja skolininką, kad neapmokėjus sąskaitų, skolų išieškojimą vykdys SKOLŲ VALDYMO CENTRAS. Kaip rodo praktika, ši skolininko poveikio priemonė yra labai veiksminga, ir didesnė dalis skolininkų atsiskaito su Klientais po šio priminimo.

Jei per savaitę nuo šio priminimo gavimo skolininkas neatsiskaito su Klientu, skolos išieškojimas perduodamas SKOLŲ VALDYMO CENTRUI.

Rekomenduojame perduoti skolas mums kiek galima anksčiau, nes Klientas ne tik sumažina skolos neatgavimo riziką, bet ir sutaupo savo pinigus, kuriuos jis mokėtų už kiekvieną bylą, jeigu skolos sumokėjimo terminas pradelstas daugiau kaip 3 mėnesius.

Po skolų perdavimo akto pasirašymo SKOLŲ VALDYMO CENTRAS išsiunčia skolininkui priminimą apie skolą, informuodamas, kad sutarties su Klientu pagrindu jam pavesta rūpintis šio įsiskolinimo išieškojimu.

Jei po pirmojo laiško skola nėra sumokama, įsiskolinimų išieškojimas pradedamas vykdyti kitomis teisėtomis priemonėmis - derybomis, nuolatiniais priminimais žodžiu ir raštu, įtikinėjimu ir panašiai.

Praėjus trims mėnesiams nuo konkrečios skolos perdavimo, SKOLŲ VALDYMO CENTRAS pateikia Klientui rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų.

Jei įsiskolinimą išieškoti nepavyksta ikiteisminiu keliu, esant teisminei perspektyvai (tai yra galimybei ne tik laimėti bylą, bet ir realiai atgauti skolą), Klientui pateikiama išvada dėl teisminio bylos nagrinėjimo tikslingumo. SKOLŲ VALDYMO CENTRAS paruošia visus įstatymo reikalaujamus dokumentus bei atstovauja Klientą teismo procese.

        Mums suprantami žodžiai - verslo etika.